Βιοκαύσιμα

viokafsima

Τα βιοκαύσιμα είναι μια απ’ τις βασικές επιλογές στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση τους έχει πολλά πλεονεκτήματα που αφορούν κυρίως τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της ελίν.

Ειδικότερα το βιοντήζελ είναι ένα καύσιμο εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ανανεώσιμο αφού, προέρχεται από φυτικά έλαια ή/και ζωικά λίπη. Τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν απολύτως κατάλληλο για χρήση από ντηζελοκινητήρες και είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για το diesel κίνησης και ως καύσιμο κινητήρα, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως όσον αφορά στο ισοζύγιο CO2, τη μείωση του καπνού, την καλύτερη λίπανση των κινητήρων – παρά την απουσία θείου – και τη δυνατότητα πλήρους βιοαποικοδόμησης.

Τα βιοκαύσιμα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει ήδη πάρει σειρά αποφάσεων για την άμεση προώθησή τους. Μεταξύ σχετικών μέτρων που έχει λάβει η Ε.Ε. είναι και η θέσπιση ενός φιλόδοξου στόχου συμμετοχής των βιοκαυσίμων στο σύνολο των καυσίμων κίνησης κάθε κράτους – μέλους σε ποσοστό 5,75% έως το 2010. Τον στόχο αυτό έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα.

Τόσο τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα μιας πιλοτικής διάθεσης βιοντήζελ την περίοδο 1999-2000, όσο και η συνάφεια με τα οράματά της, οδήγησαν την ελίν στην απόφαση να προχωρήσει στην παραγωγή biodiesel και τη διάθεσή του στην αγορά. Το 2006 ιδρύθηκε η θυγατρική ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων. Η ελίν Βιοκαύσιμα διαθέτει πλέον μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στον Βόλο, με ετήσια παραγωγική δυνατότητα 40.000 τόννων ελληνικού βιοντήζελ άριστης ποιότητας.